Miljöpolicy


Miljö
 
Miljöfrågorna berör hela företaget. Från konstruktion, inköp, produktion, marknadsföring till försäljning.
Vårt miljöförbättringsarbete har visat att det som är bra för miljön också är bra för ekonomin. På bra
miljö sparas pengar genom bättre hushållning. Detta har sedan länge genomsyrat Ezze och bidraget
till en yttre och inre miljö som vi är stolta över.
Tankesättet att god miljö ger god ekonomi borgar för att miljöarbetet naturligt står i ständig fokus i
vår framtida utveckling.
 
 
Det innebär att:
  • Vår verksamhet ska bedrivas i enlighet med miljölagstiftning och förordningar. Vi betraktar dem som minimikrav för vår verksamhet.
  • Vi ska utveckla produkter med lång livslängd, högt materialutbyte och som inte avger skadliga ämnen till miljön vid tillverkning och användning.
  • Vid val av råvaror, förpacknings- och tillsatsmaterial ska hänsyn tas till miljöpåverkande effekter.
  • Såväl produktion som installationsteknik skall byggas upp för minimering av överblivna produkter. Då sådana uppstår ska de tillvaratas på ett miljö- och resursmässigt sätt.
  • Vi ska jobba förebyggande och motverka föroreningar.
  • Vi ska utbilda/informera våra medarbetare så att en säker hantering uppnås i hela tillverkningskedjan.

.

Kontakta Oss

Telefon: +46 (0)370-332200

E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Besöks- samt postadress
Ezze AB Sjörydsvägen 7 335 32  GNOSJÖ

 

Klicka här för karta